Neden Tetris Solutions?

İş hayatı bir tetris oyunu gibidir. Bir akışta; görevler, işler, kararlar ve sorumluluklar sürekli bir halde gelmeye devam eder. Bu noktada Tetris oyununun düzeni, amacı ve mantığı bizim iş yapma disiplinimiz ve hedeflerimizle birebir örtüşmektedir. Peki neden?

Çünkü oyunun amacı şudur: Girdileri doğru bir öncelik sırasıyla planlamak, doğru taşı doğru yere konumlandırmak ve boşluk olmayacak şekilde sıralayarak birikme yaşamadan görevleri başarıyla tamamlamak ve bir sonraki levele geçebilmektir. Aksi takdir de yanlış planlama, boşluklar bırakarak bir sonraki adımı düşünmeden hareket etme vb. adımlarla işler kontrolden çıkar ve “game over” yazısını görürsünüz.

İşte tam bu nokta da Tetris Solutions iş ortaklarını bir tetris oyunu olarak kabul eder. Sistemdeki boşlukları kapsamlı analiz eder ve boşlukları en doğru kaynaklarla tamamlayarak işlerin düzenli bir akışta devam etmesini sağlayarak bir sonraki aşamalara doğru adapte olmuş bir yapı da devam etmesine olanak sağlar.
Tetris Solutions iş ortakları için; doğru zamanda doğru alana gelen doğru renkteki taştır.

Image
Tetris Solutions Kimdir?

İş ortaklarının İnsan Kaynakları süreçlerindeki ihtiyaçlarına ve stratejik önceliklerine göre iş planlarını hazırlayarak bunlara hızlı, kaliteli ve etkin biçimde ulaşmalarına katkı sağlar. İnsan ve sonuç odaklı yaklaşımıyla tüm İnsan Kaynakları süreçlerinde fark yaratarak uzun vadeli iş birlikleri kurmayı hedefler.

Neden bizimle çalışmalısınız?

Sizi dinliyor, anlıyor ve gerektiği takdirde tavsiyelerde bulunuyoruz.
Sadece verileni yapmıyoruz.
Değer katıyoruz.
En önemlisi ihtiyacınız olan kaliteyi aşan seviyede memnuniyet sağlıyor ve daha iyi bir ürün için karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışıyoruz.
Yenilikçi, deneyimli ve proaktif bir çözüm ortağı oluyoruz.
Image
Vizyonumuz?
Her geçen gün rekabetin arttığı piyasa şartlarında; iş ortaklarımızın bünyelerine katacağımız profesyonel kadrolarla, değerlerinden ödün vermeden çalışacak nitelikli ve ayrıcalıklı hizmetler sunan ekipler kurmak ve gelişimlerine ışık olacak hizmetler geliştirerek İnsan Kaynakları alanında aranan danışmanlık şirketi olmak.
Misyonumuz?
Doğru insan değerini, doğru şirket bünyelerine katarak başarılı, güçlü ve dinamik çalışan şirketler topluluğu oluşturmak.

Hizmetlerimiz

İnsan Kaynağı Sağlama Hizmet Sürecimiz

İnsan Kaynakları Politikamız?

Politikamız; ilgili mevzuatlar ve belirlenen politikalar çerçevesinde “verimlilik ve inovasyon ilkelerine bağlı olarak çalışmak” ilkesi etrafında şekillenmektedir. Tetris Solutions; İş ortakları ile sağladıkları iş birliklerinde çağdaş, yenilikçi, konusunda uzmanlaşmış ve alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen çalışanlarla yüzü geleceğe dönük şirketler oluşturma stratejisini benimsemiştir.

Seçme & Yerleştirme Danışmanlığı

Tetris Solutions’ın seçme ve yerleştirme sürecindeki ilk odağı; Öncelikle adayların yetenek ve becerilerini kapsamlı bir şekilde analiz ederek doğru işe doğru insanı yerleştirebilmek. Bu hedefe giderken de iş ortaklarımızın beklentilerini en iyi şekilde anlayarak kaliteli ve hızlı bir süreç yöneterek en doğru çözüme ulaşıyoruz.

Dış Kaynak (Outsourcing) Danışmanlığı

Tetris Solutions ile geçici bir süre için ihtiyaç duyduğunuz çalışma arkadaşlarının temin edilerek hızlı adapte olmasını ve süreci yönetebilmesini sağlıyoruz. Bu sayede iş ortaklarımız için çalışma arkadaşını dışarıdan temin ediyor; insan Kaynakları, çalışan takibi ve bordro maliyetlerinde fayda sağlaması adına katkı sağlıyoruz.

Öğrenme & Gelişim (Upskilling” ve “Reskilling) Danışmanlığı

İş ortaklarımızın ihtiyaç ve hedeflerine özgü tasarlanan, zamana yayılan ve sonuçları ölçülebilir gelişim programları ile çalışanların kariyer ve sosyal gelişimlerini mesleki ve kişisel gelişim programları ile destekliyoruz. Ayrıca Upskilling ve Reskilling programlarımız ile gelecekte hangi becerilere ihtiyaç duyulacağını ve mevcut durumdaki becerileri analiz ederek hangi beceri ve yetkinlikleri kazanmaları gerektiğini planlayarak gelişim yolunu çiziyor ve rekabette üstünlük kazanmalarını sağlıyoruz.

Yetenek Yönetimi & Kariyer Planlama Danışmanlığı

Örgütsel Yetenek Yönetimi ve Kariyer Haritaları oluşturularak, mevcut işgücünün sahip olduğu yeteneklerin; bilgi, beceri ve zihinsel kabiliyetlerin karışımı ve çalışanların daha fazla üretmesini sağlayan potansiyeli ortaya çıkarma metodolojilerini kapsar. İş ortaklarımızın bünyesinde görev alan çalışma arkadaşlarının iş ve bireysel yetkinlik ve kariyer hedefleri doğrultusunda analizlerini çıkararak doğru gelişim ve rotasyon işlemlerinin yürütülmesi ve çıktısı olarak verimliliği artırmayı hedefliyoruz.

Süreç & Performans Değerlendirme Danışmanlığı

İş ortaklarımız ile yaptığımız çalışmalarda iş süreçlerini denetleyerek iş analizleri, görev tanımalrı ve organizasyon şemalarını oluşturarak, süreçleri yeniden belirliyor ve iş hedefleri ile birlikte Performans Değerlendirme Sistemleri kurguluyoruz. Bu sistem sayesinde;

  • Kuruluşların hedeflerine ulaşmasını,
  • Çalışanların emek ve çabalarının etkin bir şekilde yönlendirilmesini,
  • Kurum bünyesinde hakkaniyetli bir değerlendirme sistemi yaratılmasını,
  • Gelişim için kaynakların etkin kullanımını sağlamayı hedefliyoruz.

Gamification

Oyunlaştırma, oyun felsefesinin oyunsal düşünmenin ve oyun mekaniklerinin oyun-dışı alanlarda, motivasyonu arttırmak ve kullanıcıları problem çözmeye teşvik etmek için kullanılmasıdır. Oyunlaştırma metodolojileriyle birlikte iş ortaklarımızın kurum içerisinde yaşadıkları aksaklıkları iyileştirme, hedeflere ulaşmada itici güç yaratma ve kurum içi motivasyonu artırıcı faaliyetleri içeren kuruma özel tasarlanan bir kurgudur. Bu hizmetimizle kurum içi iletişi becerilerinin geliştirilmesi, mutlu çalışan – mutlu müşteri misyonunun gerçekleştirilmesi ve daha yaşanabilir kurumlar oluşturmayı hedefliyoruz.

İletişim

    Back to Top